Tweede inloopavond voor ‘Een Beeld van Oranje Linten’

Tijdens de tweede inloopavond in het Stroomhuis Neerijnen werd er een verdere invulling gegeven aan de plannen van het project Rondje Pontje 8. Er waren veel ideeën en presentaties over het evenement op 5 mei – Een Beeld van Oranje Linten – maar ook voor routes en arrangementen. Een verslag.

Veerhuis opent weer haar deuren
Na een voorwoord en welkom door Joyce Bloem gaf Henry Mentink (Veerhuis Varik) zijn visie op het Veerhuis, als handelscentrum voor Varik. Het Veerhuis Varik wil graag dit voorjaar weer van start. Als gewone horeca-gelegenheid stopte het in de jaren ’70. Nog een jaar dicht wil eigenlijk niemand. Maar hoe dan wel?

Henry vertelde dat is teruggegaan naar de originele ideeën van kunstenaar Pieter Kooistra die daar lang woonde. Dit heeft geleid tot de gedachte om van het Veerhuis een pleisterplaats voor toeristen te maken en tegelijk een handelscentrum voor Varik. Toeristen die van buiten komen kunnen zo kennismaken met wat Varik en Heesselt te bieden hebben.

Mentink deed een oproep aan de burgers van Varik en Heesselt om mee te denken en zich als vrijwilliger op te geven.

Lees verder voor de complete lezing van Henry Mentink >

Platform Gastvrije Dijken Neerijnen i.o.
Dit platform van de ANWB hield een pleidooi voor meer gastvrijheid en meer veiligheid op de dijken van de Waal. Vooral gericht op de fietsers. Om mensen voor hun doel te interesseren zoekt men aansluiting bij de lokale politiek.

Saskia Weddepohl (Rondje Pontje 8)
Saskia vertelde over een Utopische wandeltocht van Pontje Brakel tot aan Pontje Varik. De conclusie is: het is geen utopie. Het pad is in feite al voor een groot deel klaar (mits geen hoog water, want dan moet je natuurlijk over de dijk) en de ontwikkelaars (Stichting Uiterwaarde) blijven er voortdurend aan werken (onderhandelen met eigenaren etc.) om het te verbeteren.

Dikky de Bijl (Gemeente Neerijnen)
Dikky is coördinator Leefbaarheid kleine kernen van de gemeente Neerijnen. Belangrijk motto van Dikky is: “ga uit van wat wél kan!”. Dikky is nauw betrokken bij de organisatie van het Beeld van Oranje Linten op 5 mei. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de Vergunningen. Dit traject wordt deze week afgerond. 5 mei is geen vrije dag, veel mensen werken.

Enthousiasme van Dikky voor dit evenement is gewekt door een tekening waarop je ziet welk deel van Nederland wél en welk deel niet was bevrijd. De scheidslijn loopt dwars door ons gebied. Ook het verhaal over de vele vrouwelijke parachutisten die in ons gebied (meestal in de Waal) de dood vonden heeft haar betrokkenheid vergroot. Ze doet een oproep aan de zaal of ze mensen kennen die dit hebben meegemaakt, om de verhalen te kunnen optekenen.

Verder is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen op de dijk komen, als toeschouwer van het evenement, maar ook als deelnemer om de linten vast te houden, om te zingen, etc.

Dikky geeft een korte beschrijving van het evenement en wat er omheen moet worden georganiseerd. Zoals een podiumwagen bij de theetuin in wording op het oude steenfabriekterrein in Heesselt, etc. Verder vertelt ze wat nodig is voor de veiligheid en dergelijke. Dijken tussen Opijnen en Varik worden afgesloten voor verkeer, maar mensen die slecht ter been zijn moeten er wel kunnen komen. Er moeten parkeerplaatsen worden geregeld. AVRI moet langs het traject afvalbakken plaatsen. Zo zijn er allerlei zaken die geregeld moeten worden.

Taakverdeling
De taakverdeling voor 5 mei begint zich ook steeds meer af te tekenen. Dikky de Bijl coördineert enthousiast het organische proces, Joyce Bloem coördineert de inhoudelijke kant van de input van de bewoners van de zuid- en noordoever. Bij Heerewaarden is de vrijwilliger Pietie van der Weide voortvarend aan de slag gegaan met de organisatie een festiviteit rond Fort St. Andries in samenwerking met het Bezoekerscentrum Heerewaarden. Francien van Herwaarden coördineert de voorbereidingen van de feestelijkheden in Rossum en Hurwenen in samenwerking met de Basisschool en vrijwilligers van het Verzorgingshuis. Marieke Bell (Welzijn co-functie) coördineert de voorbereidingen van de 3 km lange Oranje Linten die versierd worden door de hogere klassen van de basisscholen in de gemeente Neerijnen en eventueel door Ouderen in verzorgingshuis Haaften. Hans Baars coördineert een Lente workshop in samenwerking met Waardart. Deze expositie zal tijdens de periode 5 mei in het Stroomhuis te zien zijn, Later ook op Molendag in diverse molens in ons gebied.

Het lied over Onze Waal en het rivierenland
De tekst wordt aangepast en het lied opgenomen door één van onze koren en op Youtube gezet. Zo kan iedereen met het algemene lied kennismaken en op 5 mei uit volle borst meezingen!. Contactpersonen voor de koren/fanfares zijn Saskia Weddepohl (noordoever Waal), Francien van Heerewaarden (zuidoever Waal) en Joyce Bloem.

Netwerken
Aan het einde van het officiële deel van de avond was er ruimte voor netwerken met elkaar. Geanimeerd naar elkaar luisterend werd gekeken hoe we van Rondje Pontje 8 (en die andere Rondjes om ons heen) een gastvrije plek kunnen maken voor de eigen bewoners en hun gasten.

We hopen op een goede volgende vergadering…… en nodigen iedereen uit zich als vrijwilliger voor het evenement op te geven bij Saskia Weddepohl.

Reactie van een bezoeker na afloop:
“Graag deel ik even met jullie dat ik net terug ben van een inspirerende bijeenkomst van Joyce Bloem. Echt super hoe een mooi idee zo verbindend kan werken. Het vergt de nodige organisatie, maar met de vele enthousiaste mensen die er nu al bij betrokken zijn, zal dat zeker gaan lukken.”

Back To Top