Ideeën delen in het Stroomhuis Neerijnen

Tijdens de inloopavond in het Stroomhuis Neerijnen werd er een verdere invulling gegeven aan de plannen van het project Rondje Pontje 8. Er waren ideeën genoeg over het evenement op 5 mei – Een Beeld van Oranje Linten – maar ook voor routes en arrangementen.

De avond werd geopend door kunstenares Joyce Bloem die de ’trekker’ is van alle projecten. Ze schetste in grote lijnen de status van het evenement op 5 mei. Er komt een oranje lint van ongeveer 7 km aan beide zijden en over de Waal met hulp van de genie.

Parachutisten
Er springen 4 parachutisten in kleding uit WOII, waaronder een vrouw. Er waren in het gebied namelijk veel vrouwelijke parachutisten (omdat de mannen ‘op waren’!). Eén ervan landt bij monument Heerewaarden, één parachutist neemt foto’s vanuit de lucht en landt ergens anders, twee anderen worden uit het water gered.

Betrokken
Er worden zoveel mogelijk mensen bij het evenement betrokken. Toneelverenigingen, maar ook koren en fanfares, die een lied ten gehore zullen brengen. Schoolkinderen gaan langs de Waal struinen, de oranje linten versieren, ze krijgen een les over WOII en interviewen hun grootouders over deze tijd.

Ri4daagse.
Na de presentatie van Joyce Bloem was het de beurt aan Hans Heerdt, organisator van de Ri4Daagse. Tijdens dit nieuwe evenement kunnen mensen 4 dagen struinen langs de Waal. Het staat gepland van 15 t/m 18 augustus 2014.

Het Lied.
Dhr. Blankensteijn heeft een lied gemaakt dat mogelijk geschikt is om te zingen op 5 mei: ‘Het Betuws Volkslied’. Dit is de eerste inzending. Er kunnen nog meer ideeën worden aangeleverd, maar het mag ook een bestaand lied zijn.

Uitwerking ideeën in subgroepen.
Na de presentaties was het tijd om de ideeen te peilen in twee subgroepjes: subgroep 1 ging verder met de uitwerking van 5 mei en subgroep 2 met de uitwerking van ideeën voor arrangementen, routes, evenementen.

Subgroep 1: Verdere uitwerking 5 mei

Een overzicht van de ideeën voor het evenement ‘Een Beeld van Oranje Linten’

 • Omwonenden langs de route (van de Oranje Linten) tevoren goed informeren.
 • Belangrijk om Oranjeverenigingen te betrekken.
 • Dhr Blankensteijn (schipper en deelnemer aan dit subgroepje) heeft vroeger in Opijnen gewoond en heeft veel eigen herinneringen aan WOII. Kinderen kunnen hem interviewen.
 • Er liggen 8 Amerikanen in Opijnen begraven, ook meenemen. Joyce vertelt over activiteiten van 4 mei (schoonmaken graven etc.).
 • Loopt de route door de uiterwaarden, dan is het van belang te weten dat het broedseizoen is. Je kunt niet zomaar overal in.
 • Betrek ook voetbalverenigingen, bijvoorbeeld die in Opijnen.
 • Scholen erbij betrekken. Er vinden verschillende activiteiten plaats (struinen, interviews, linten versieren, foto’s, op 5 mei linten vasthouden samen met (groot)ouders). Aan Noordkant Waal gaat dit over de scholen in Neerijnen, Opijnen en Varik/Heesselt (Waardenburg?). Hilde Vermeulen contactpersoon voor school Neerijnen. Janet van Kruijsbergen contactpersoon voor school Varik/Heesselt. Saskia en Joyce organiseren komende week bijeenkomst met contactgroepje.
 • Wordt het evenement gefilmd? ZaaMaa in Rossum?

Subgroep 2: Ideeën arrangementen en routes:

 • Er mist een pontje bij Zaltbommel. Voor de belevingswaarde is dit van groot belang.
 • Er zou ruimte moeten zijn voor een camper-parkeerplaats, ergens in het gebied.
 • Het haventje van Haaften misschien uitbreiden voor de pleziervaart, veerstoep uitbreiden.
 • Graag op meerdere plekken infoposten/pleisterplaatsen, met folders en eventueel kortingsbonnen voor streekproducten. Oplaadpunt e-bikes. Een ‘FietsTOP plus’, dus eigenlijk.
 • Op belangrijke punten/gebouwen een QR-code plaatsen zodat je meer informatie krijgt via je smartphone.
 • Leuk: puzzeltochten, schatzoeken.
 • Via het programma ´NL Geeft´ zijn er sponsormogelijkheden?
 • Is er de mogelijkheid voor een Pitch & Putt in de uiterwaarden? Dat is een verkleinde vorm van golf.
 • Publiciteit zoeken in grote kranten e.d.
 • Ideeën voor routes: kastelen, molens, natuur, wielen en andere landschapselementen, geschiedenis, schelpen zoeken.
 • Puzzeltochten afstemmen op kinderen, ouders helpen dan vanzelf mee en hebben ook plezier.
 • Er wordt heel veel gevist langs de Waal, soms wordt op elke krib op een andere vissoort gevist. Neem dit mee.
 • Meer paardenroutes.
 • Kunstlessen in de natuur, kinderen wegwijs maken op struintochten.
 • Meer recreatiehaventjes
 • Leuke route uitzetten rond bezoekerscentrum Heerewaarden: langs BC, Fluitekruid Dreumel, Veerhuis Wamel, Fort St Andries, Dakpannenmuseum Alem, Pontje Lith, Beeldentuin, Bierproeverij, zalmrestaurant H’waarden, wandeling Fort Voorne, Pontje Varik.
 • Verbinding zoeken met lokale bijzondere initiatieven die passen binnen de Ri4Daagse.
 • Onderscheid korte en lange struinroutes. Korte routes langs: monumenten, molens, streekproducten.
 • Picknick op het strand.
 • Café Opijnen erbij betrekken.
 • Paardenstalling maken bij B&B, bezoeken van daaruit aan bijv. geitenboerderij, fruitbedrijf, boerderij (melk)

 

Back To Top