skip to Main Content

ANBI status

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting Beeld van Oranje Linten is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De voordelen hiervan kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
Tevens is Stichting BOL aangemerkt als Culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Naam:
Stichting Een Beeld van Oranje Linten

RSIN/fiscaalnummer:
8538.25.658

Post- of bezoekadres:
Voorstraat 7
4182 CC Neerijnen
Tel. 06-41500557 (Jan van den Berg)
E-mail: info@tourdewaal.nl

Doelstelling:
Stichting BOL spant zich in voor het herdenken van de bevrijding en voor het vieren van de vrijheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
1. De activiteiten kunnen het hele jaar plaats hebben, maar vooralsnog concentreren zij zich rond 4 en 5 mei.
2. De activiteiten richten zich op de noord- en zuidoevers van de Waal, om te beginnen van westgrens van de provincie tot en met Tiel met het streven naar uitbreiding in oostelijke richting. Op termijn zou het hele rivierengebied betrokken kunnen worden.
3. De activiteiten sluiten aan bij de activiteiten en festiviteiten die in de woonkernen door lokale organisaties en comités worden georganiseerd en voegen daar bovenplaatselijke elementen aan toe, zoals de fietsroutes de pontjes, de parachutisten en de broodjesdropping en de culturele en historische routes.
4. Zo veel als mogelijk is wordt samen gewerkt met verwante en aanpalende activiteiten van andere organisaties en instanties in de Provincie Gelderland en in de regio.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Ton Jansen
Vice-voorzitter: Alexandra van Dedem
Secretaris: Saskia Weddepohl
Penningmeester: Paula Kouwenhoven
Bestuursleden: Frederik Bennis en Gerard Nieuwenhuis

Het beloningsbeleid
Onze organisatie werkt waar mogelijk met vrijwilligers. Voor onderdelen waar het niet anders kan worden professionals aangetrokken.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2020 was het niet mogelijk om de Tour de Waal te organiseren i.v.m. het COVID-19 virus. In plaats daarvan hebben we “De Tour de Waal gaat digitaal” gemaakt, een gevarieerde documentaire. De activiteiten van 2019 zijn samengebracht in dit fotoverslag.

De balans en staat van baten en lasten:
Vindt u hier.

Back To Top