Project voor de scholen: wel-kommetjes

Wel-kommetjes maken om de mensen welkom te heten die door oorlog gedwongen werden hun heil te zoeken in onze regio. Met dat idee zullen op basisscholen in Zaltbommel, Neerijnen en Lingewaal workshops worden gegeven aan kinderen uit de groepen 7 en 8. De gastles gaat in op de betekenis en symboliek van (gast)vrijheid en de verbeelding daarvan in keramiek.

De kinderen krijgen rivierklei aangereikt waarmee ze een kommetje kunnen maken, het zogenaamde ‘wel-kommetje’. In een korte nabespreking wordt bekeken hoe verschillend de werkstukken zijn en worden de leerlingen uitgenodigd voor deelname aan de Tour de Waal. De werkstukken worden meegenomen en op 5 mei gebakken in veldovens aan de Waal.

Ze worden op 20 mei tentoongesteld in de Poorterij, samen met gedichten die kinderen maken. Ook in het Stroomhuis Neerijnen komt er een expositie van de wel-kommetjes.

De gastles in de klas in de gemeente Zaltbommel wordt door Tekenschool Bommelerwaard gegeven, de kinderen kunnen daar ook achteraf in een buitenschoolse workshop de kommen glazuren. Ten noorden van de Waal wordt de les verzorgd door Welzijn Neerijnen & Welzijn Lingewaal

Back To Top