Joyce B loem

‘Boom van Betekenis’ voor Joyce

Sinds 2015 is het een gewoonte om tijdens de Tour de Waal een ‘Boom van Betekenis’ te planten ter herinnering aan een gebeurtenis in het verleden. Joyce Bloem was daar telkens bij aanwezig. Dit jaar vieren we een lustrum, helaas zonder haar. Dus is het plan opgekomen om een boom te planten ter nagedachtenis aan Joyce.

Joyce heeft met het opzetten en ontwikkelen van het bevrijdingsevenement veel betekend voor het vieren van de bevrijding in dit gebied. Dit is en wordt door inwoners, maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie Gelderland enorm gewaardeerd. Door de inzet van Joyce heeft deze dag in zes Waalgemeenten weer betekenis gekregen.

Waar komt de boom?

De boom komt naast het toekomstige en enige parkeerterrein bij de voormalige steenfabriek van Heesselt (nu de theetuin River Lounge). Van hieruit kunnen bezoekers de Heesseltsche Uiterwaarden in. Nabij de parkeerplaats komt een informatiebord over Joyce Bloem en 5 mei. De boom kan als hij groter is, schaduw bieden aan geparkeerde auto’s.

Zaterdag 5 mei tussen 10.30 en 12 uur wordt de boom geplant.

Back To Top