Acteurs en muzikanten gevraagd voor Tour de Waal

Op 5 mei 2017 organiseert de Stichting BOL voor de vierde keer op rij een groots 5 mei evenement om de vrijheid te vieren: de Tour de Waal. Met leuke fietsroutes en extra veerverbindingen. Voor het theatergedeelte zijn we op zoek naar (amateur-)acteurs en muzikanten.

Dit jaar komen er vijf ‘vuurplaatsen’ en veldovens aan de Waal (bij Gameren, Heerewaarden, Heesselt, Hellouw en Zennewijnen). Op deze vuurplaatsen zullen allerlei feestelijke activiteiten plaatsvinden. Zo zullen er parachutisten springen, er worden broodjes gedropt en de dorpelingen organiseren zelf allerlei festiviteiten.

Theater

Naast de aandacht voor WOII zal er dit jaar ook aandacht zijn voor mensen die vanuit een oorlogssituatie gevlucht zijn naar de vrijheid. In dit kader zijn en worden met name vluchtelingen uit Syrië geïnterviewd. Vanuit deze vluchtverhalen maakt een professionele scenarioschrijver (Peter de Graeff) een universeel verhaal over vluchten: Wat betekent het om weg te moeten vluchten uit oorlogsgeweld? Wat betekent het om huis en haard (voor zover het er nog staat) te moeten verlaten en opnieuw te moeten beginnen in een vreemd land? Het wordt een verhaal dat door iedereen wordt herkend en dat mensen raakt.

Dit verhaal is de basis voor een monoloog, die meerdere keren wordt uitgevoerd op vijf vuurplaatsen. Het optreden duurt maximaal 10 minuten. Het verhaal wordt omlijst door muziek. Op elke vuurplaats zijn daarvoor drie acteurs nodig en één of twee muzikanten. Daarvoor zoeken we 15 acteurs (man/vrouw/jong/oud) die dit verhaal willen vertellen, plus vijf of meer muzikanten. In een team zitten meerdere acteurs zodat ze elkaar kunnen afwisselen. Misschien overbodig om te zeggen dat dit geen professionele acteurs hoeven te zijn, maar mensen die het leuk vinden om dit te doen en niet bang zijn om op te treden.

We formeren vijf teams, bestaande uit (minimaal) drie acteurs en één of twee muzikanten. De acteurs worden begeleid door regisseur Jur van der Lecq van de Theateropleiding in Tilburg.

Reacties naar: Saskia Weddepohl, sweddepohl@advries.nl, mobiel 0620611722.

Meer info: www.tourdewaal.nl

Back To Top