Veranderingen in de organisatie van Tour de Waal

Bijna geruisloos zijn er wat personele veranderingen gekomen in zowel bestuur als kernteam van Tour de Waal. We hebben een nieuwe voorzitter en penningmeester. Bij versoepeling van de maatregelen gaan we op een gepaste manier afscheid nemen van de vertrokken leden.

Bestuur
Na jaren trouwe dienst heeft Ton Jansen afscheid genomen. Hij was sinds 2014 voorzitter en gaat het wat rustiger aan doen. Ook penningmeester Paula Kouwenhoven vertrekt, zij heeft een aantal grote projecten bij haar beeldentuin in Delft in het verschiet en die zijn moeilijk te combineren met de reizen naar het Rivierenland. De nieuwe voorzitter is Gerard Nieuwenhuis en nieuwe penningmeester is Henk Diependaal. De andere leden van het bestuur blijven: Saskia Weddepohl, Alexandra van Dedem en Frederik Bennis.

Kernteam
Ton Jansen wordt ook bij het organiserende kernteam vervangen door Gerard Nieuwenhuis. Thom Ummels doet een stapje terug: hij organiseert nog wel de Poëzietour de Waal, maar is door zijn verhuizing naar Lelystad niet meer steeds aanwezig bij de vergaderingen van het kernteam. Bauke Huisman van Betuws Oorlog Informatie Centrum (BOIC) is als adviseur van het kernteam aangesloten.

Back To Top