Stichting BOL maakt deel uit van de beweging om het gebied van de Waal te promoten. Voor dit doel is de Stichting Onze Waal in het leven geroepen als overkoepelend orgaan.

Initiatiefnemer voor de gebiedspromotie is de Provincie Gelderland vanuit het project Waalweelde. In 2013 werd de ‘Rondje Pontje’-structuur geïntroduceerd. Een snoer van 10 rondjes over het hele stroomgebied van de Waal, van de Duitse grens tot aan Gorinchem. Stichting BOL nam in eerste instantie Rondje Pontje 8 voor zijn rekening (van Varik tot aan Zaltbommel). Elk Rondje had zijn eigen trekker en voor rondje 8 was dat Joyce Bloem. De 10 trekkers en hun medewerkers komen geregeld samen om hun ervaringen uit te wisselen in een zgn. ‘Community of Practice’ (CoP). Vanuit deze bijeenkomsten is het idee ontstaan om dat voort te zetten in een Stichting Onze Waal.

Eind 2014 werd op feestelijke manier de oprichting van de nieuwe Stichting Onze Waal gevierd tijdens een netwerkbijeenkomst op Kasteel Ophemert. Voorzitter van de stichting is Louis Dolmans.

Wapenfeiten
De verschillende rondjes pontje hebben sinds 2014 een groot aantal initiatieven opgeleverd zoals Beeld van Oranje Linten, Ri4daagse, de WaalWoeMi’s, Waalindrukken, Tiel Maritiem, Cultureel terras de Kaaij en Dwaalroutes. 

Back To Top