Ontwikkeling beeldende kunst route: Steppin’ Stone

Een nieuw initiatief van Stichting BOL is de beeldende kunstroute ‘Steppin’ Stone’ met als thema ‘Wortelen in de regio’. Over een periode van twee jaar verspreid (2015 en 2016) zullen 12 Beeldende kunstenaars een duurzaam en C02 neutraal kunstwerk gaan maken, samen met een groep Academie studenten en basisscholen uit de regio.

Deze beeldenroute vindt zijn inspiratie in de rivier de Waal en wordt vergezeld door workshops en lezingen in het voorjaar van 2015. De beeldenroute vindt aansluiting bij de huidige beelden aan de Waal, in de uiterwaarden en op de WaalDijken.

Presentatie van Steppin’ Stone is tijdens de Beeldende Kunst wandeling op 5 mei 2015. Aansluitend is de Picknick op het Bevrijdingsevenement op 5 mei langs de Waal met het thema ‘ROODWITBLAUW & wittebrood’

De samenwerkende partijen:
Gemeente Neerijnen en Maasdriel,  alle ondernemers verbonden aan de Waal, alle Oranjeverenigingen, alle dorpsverenigingen en dorpsraden van beide gemeenten, Rijkswaterstaat, Bezoekerscentrum De Grote Rivieren Heerewaarden, Cultureel centrum Stroomhuis Neerijnen, Gelders Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland, alle basisscholen van Neerijnen en Maasdriel, EDU-ART, Welzijn Neerijnen, Provincie Gelderland, Stichting Een beeld van Oranje Linten en Fontys Academy ABV.

Alle ondernemers die opereren in het Waalgebied kunnen via crowdfunding deelnemen aan één van de kunstwerken van de Beeldenroute Steppin Stone.

Tenslotte: onze titel ‘Steppin’Stone’ vertolkt het idee dat we met kleine stappen onze regio cultureel sterker & krachtiger willen maken voor onze kunstenaars en ondernemers in het Waalgebied. Regio Rivierenland wordt  hierdoor nog aantrekkelijker voor ons èn onze gasten.

Back To Top