Gezocht: foto’s uit de Tweede Wereldoorlog in Rivierenland

TIEL De herdenking dit jaar van 70 jaar bevrijding bracht de oorlogsjaren weer volop onder de aandacht. Het Regionaal Archief Rivierenland kijkt al weer vooruit naar 2016. In samenwerking met uitgeverij WBooks te Zwolle heeft het Archief het initiatief genomen om een fotoboek samen te stellen over de jaren 1940-1945. Uitgever WBooks verzorgt al een reeks over deze jaren (zie http://wbooks.com/catalogsearch/result/?cat=0&q=40-45), en het archief sluit daar graag bij aan met een mooi fotoboek. Een beeldverhaal, over het Gelderse rivierenland in deze enerverende jaren.

Over de jaren 1940 – 1945 in het rivierengebied is een groot aantal publicaties verschenen. Vaak is het illustratiemateriaal in deze uitgaven ondersteunend. De kwaliteit van de afbeeldingen is nogal eens matig. Bijvoorbeeld omdat de afbeeldingen op (te) klein formaat zijn geplaatst, waardoor de zeggingskracht en de detaillering zijn verdwenen. Soms ontbreekt het aan goede en correcte informatie bij de foto’s: over de makers, over locaties of dateringen ontbreken, zijn vaag of verkeert. Het Regionaal Archief Rivierenland wil daar graag verandering in brengen en de foto’s juist centraal stellen.

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) bezit zelf een groot aantal foto’s over de oorlogsjaren. Van de mobilisatie in 1939 tot de bevrijding in mei 1945. In het bijzonder zijn er veel foto’s over de verwoestingen (Hedel, Tiel, Ochten) die de inwoners in mei 1945 aantroffen en bevrijdingstaferelen. De bedoeling van het fotoboek is echter dat er een beeld wordt geschetst van vijf oorlogsjaren. De verwoestingen in de laatste maanden zijn, hoe aangrijpend ook, een beperkt onderdeel van deze jaren.

Het RAR zoekt foto’s van bijvoorbeeld de mobilisatie in 1939, de evacuatie in 1940 of de evacuatie in 1944/1945. Wellicht zijn er opnamen van werkzaamheden aan het Amsterdam-Rijnkanaal of van verplichte tewerkstelling in de Arbeidsdienst, familiefoto’s en foto’s van het dagelijkse leven waaruit de oorlogstijd blijkt (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van Duitse militairen, een Duitse vlag of borden en propaganda uit deze jaren, een fiets met houten ‘banden’) dan heeft het Regionaal Archief Rivierenland grote belangstelling in die foto’s. Wel heel bijzonder zou het zijn als er foto’s te voorschijn komen over het werk van het verzet en de illegaliteit (onderduikers, crossings, Binnenlandse Strijdkrachten). De activiteiten zelf zijn natuurlijk niet gefotografeerd, maar kort na de bevrijding zijn verschillende foto’s gemaakt ter herinnering aan de spannende en angstige tijden die men gezamenlijk had meegemaakt.

Voor het boek zal een selectie gemaakt worden van ongeveer 120 foto’s. De beoogde verschijning is voorjaar 2016. Wie interessant materiaal voor het archief heeft kan contact opnemen met Sil van Doornmalen die het boek gaat samenstellen. Info: 0344-612230, svdoornmalen@rarivierenland.nl

Back To Top