Gedichten van de PoëzieTourDeWaal 2016

Laatste keer

Hij laat de hond uit
elke avond

maar als ik langs hem loop
zie ik geen hond

voor noch achter hem
loopt een hond

hij is van een soort
dat niet blaft

wat wel is:
hij praat met zijn hond
dat kan ik wel waarderen.

Eric Jansen


Als of wanneer

Als ik het voor ’t zeggen had
kenden we honger, nood en oorlog
alleen nog uit een verleden geschiedenis.

Als ik het voor ’t zeggen had
was naastenliefde een versleten woord.

Als ik het voor ’t zeggen had
was er geleerd van het verleden
was er genoeg voor iedereen, in overvloed.

Als ik het voor ’t zeggen had
was geen voordeur meer op slot
want aankloppen was niet nodig,
was ’t scheppingsverhaal helemaal waar
maar dan zonder appel en broedermoord.

Als ik het voor ’t zeggen had
was de Nobelprijs voor de Vrede
iets onbegrijpelijks uit een lang vervlogen tijd
want vrede is even logisch
als het ademen van een pasgeboren kind.

Want vrede is even logisch als het ademen
van een pasgeboren kind.

(jaarthema: De vrijheid omarmd)

Marcel Vaandrager


ONGETWIJFELD

ZIT OORLOG IN HUN HART, HUN HOOFD OF IN HUN GENEN
GESTOORD OF SLECHTS GEK?

MENSEN VECHTEN VÓÓR OF ZIJN OPWEG NÁÁR VRIJHEID.
OORLOG EN GEWELD, HONGER EN OOK ANDERE ELLENDE
ZORGEN VOOR ONGEKENDE, ENORME MIGRATIESTROMEN
NIET OF NAUWELIJKS NOG TE STOPPEN DOOR HUN GROTE AANTALLEN
UITEINDELIJK DAN ALSNOG ZOWEL WINNAARS ALS VERLIEZERS

HUIS EN HAARD VERLATEN, OPWEG NAAR HET PARADIJS, HET BELOOFDE LAND
EUROPA ALS ECLATANT VOORBEELD VAN LANDEN DIE DEUGEN
DAARENTEGEN TE KLEIN OM DE WERELD OP TE VANGEN
MAAR MENSELIJK DIENEN WIJ TE, EN MÓETEN WIJ ZIJN
DAAR ANDERS HÚN HOOP VERVLIEGT

LEVEN DROPT ONS EN DOOD NEEMT ONS UITEINDELIJK WEER MEE
VLIEGT ONS HIERBIJ BUITEN DE TIJD NAAR HET ONS BELOOFDE LAND

BESTAAT DIT LAND ECHTER WEL EN VALT ER OOK TE LEVEN?
ECHTER VRIJWEL ALTIJD GELDT: LEVEN DOODT EN DOOD DOET LEVEN…

IS GOD OF IS HIJ CREATIEF UIT ONS BREIN ONTSPROTEN?
DAARENTEGEN GELOVEN HEEL VEEL MENSEN
HET TEGENDEEL; GELOVEN IS NIET GESTOELD, SOMS TWIJFEL

OF ER OOIT MONDIAAL VREDE ZAL ZIJN? OngeTWIJFELd
OORLOGSVERLEDEN SCHREIT IN DE TIJD…!

Annejan Kuperus


Het maakt uit

Het maakt uit waar je zit:
achter tralies of op een terras.

Het maakt uit wat je voelt:
een touw om je nek of een arm om je schouder.

Het maakt uit wat je hoort:
een kogelregen of bevrijdende lach.

Het maakt uit wat je ziet:
een betonnen muur of het land van belofte.

Het maakt uit hoe je denkt:
op macht belust of gericht op de ander.

Het maakt uit wat je zegt:
spreek je waarheid of verspreid je leugens?

Het maakt uit wat je doet:
bouw je op of breek je af?

Het maakt uit waarvoor je gaat:
steun je zwakken of bescherm je sterken?

Het maakt uit waarin je gelooft:
in onbaatzuchtige liefde of blinde haat?

Het maakt uit waar je staat:
in vrijheid of achter prikkeldraad.

Het maakt alles uit.

Leo van der Laan


Thuishaven

Hokusai hangt aan de wand
Hier kan ik eten aan een tafel
Zittend op een houten stoel
Die lijkt op die van Van Gogh

En als ik straks ga slapen
Onder een lichtblauw overtrek
Zal ik dromen over water
En boten die door golven gaan

Als ik ooit al wil vertrekken
Dan doe ik dat tezamen
Met het schilderachtige licht
Van de steelse noorderzon

Hestia Peek


Eensgezinde hoop op vrijheid

bommen zetten punten
halverwege zinnen,
of misschien zelfs net na
het midden
van een woord,
ze slaan
oorverdovende stiltes in gezinnen,
en scheuren hoop tot stukjes tranen
die angstig het donkere asfalt raken

een regen van stof daalt neer
in een schreeuwerige mist
ergens tussen pijn en puin
ligt een lege schoen
van een zomaar gestopt verhaal
dat eindigde zonder zoen

en ik

ik zag
rood
wit
blauw
samen rimpelen in een bries
alleen vandaag is veel te kort

span me aan de waslijn van je leven
droog me steeds opnieuw in de zon
laat me wapperen in je hart
en dromen dat…
en hopen op…

Inge van Wijgerden


Vrijheid

Dat smekende fladderen
van vlinders boven paarse distels

dat brutale scheren
van sterntjes boven water

met vleugels zo zacht en zo scherp;

zo zonder geluid,
– alleen een trilling van lucht –
al dansend tot leven te komen…..!

Anne Fièn


Vrijheid

Een pen, een tekst, een tekening
applaus en afschuw
lof en kritiek
het moet kunnen
en het zou niet mogen
eeuwenlang de strijd om
wat is toegestaan
en wat verboden is
de macht, de onmacht
gevecht om de vrijheid
het vrij zijn
de open mening
de groepsterreur
de godsdienstdwang
agressie en geweld
in naam van een god
die niet bestaat
nooit heeft bestaan
gun mij de vrijheid
om niet te geloven
wat jij gelooft
geef mij de vrijheid
om te doen
wat jij nooit zou doen
laat mij schrijven
laat mij zeggen
wat jij niet zou schrijven
nooit zou zeggen
dwing mij niet
straf mij niet
laat mij zijn
wie ik ben
want vrijheid
is niet te overwinnen
niet gisteren
niet vandaag
nooit.

Thom Ummels


Back To Top