Feestelijke netwerkbijeenkomst Stichting Onze Waal

Vrijdagavond 21 november werd op Kasteel Ophemert gevierd dat de Stichting Onze Waal is opgericht, de stichting die het duurzaam recreatie-toerisme rondom de Waal gestalte moet gaan geven. Het was meteen een uitgelezen mogelijkheid voor alle actief betrokkenen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

De Provincie Gelderland heeft het mogelijk gemaakt dat langs de oevers van de Waal initiatiefnemers zijn opgestaan om door middel van het Rondje Pontje concept het duurzaam recreatie-toerisme rondom de Waal – vanaf de Duitse grens tot aan Gorinchem – gestalte te geven. In de vorm van Community of Practice (CoP), ondersteund vanuit de Provincie, hebben de initiatiefnemers/trekkers per Rondje Pontje 1 t/m 10 samengewerkt en hebben ze onderling afgestemd over diverse zaken.

Initiatieven
Hieruit zijn allerlei activiteiten en evenementen opgestart die een vervolg hebben in de komende jaren. Van Waalindrukken, Takkenweek, Beeld van Oranje Linten, Lekko schippers in zicht, Tiel Maritiem, Cultureel terras De Kaaij, Ri4daagse tot Dwaalroutes.

Stichting Onze Waal
Om de samenwerking, samenhang en continuïteit te kunnen waarborgen is gekozen voor oprichting van de stichting Onze Waal, als opvolger van het CoP-verband. Beoogd voorzitter Louis Dolmans bracht op kasteel Ophemert een toost uit op het welslagen van de stichting. Voor de kerst hoopt hij het nieuwe bestuur van de stichting rond te hebben.

De gedeputeerde van de Provincie Josan Meijers deelde met de zaal haar enthousiasme over al die fantastische activiteiten die er de afgelopen periode al zijn uitgevoerd. Ze vroeg de zaal om te applaudisseren “voor zichzelf”, d.w.z. de initiatiefnemers, ondernemers, vrijwilligers en de ondersteunende ambtenaren van de Provincie.

Stichting BOL was natuurlijk aanwezig en bedankt Alexandra van Dedem voor de hartelijke ontvangst op Kasteel Ophemert!

Foto’s: Saskia Weddepohl, Jan van den Berg

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Netwerkbijeenkomst_OnzeWaal”]
Back To Top