skip to Main Content

Bericht van onze voorzitter voor de vrijwilligers

Bericht Van Onze Voorzitter Voor De Vrijwilligers

Aan allen die de Tour de Waal 2019 mogelijk hebben gemaakt.

Beste Mensen,

Wat een mooi evenement hebben we weer beleefd met de Tour de Waal 2019! Het was koud en guur met af en toe regen. Maar het deerde niet want het was bevrijdingsfeest; langs de Waal werden bevrijdingsvuren ontstoken, er voeren pontjes over en weer, er werden broodjes gedropt, en weer sprongen parachutisten en vlogen de vliegtuigen over het gebied. En dit alles om luister bij te zetten aan de feesten op vele plaatsen langs de beide oevers tussen Loevestein en Tiel, die door vele, vele honderden mensen zijn bezocht.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door subsidies van de Provincie Gelderland en de gemeenten langs de oevers van de Waal en door giften van bedrijven. Maar dan nog zouden we geen bevrijdingsfeest gehad hebben als niet vele tientallen vrijwilligers zich hadden in gezet om al deze festiviteiten voor te bereiden, te organiseren en uit te voeren.

Hiervoor wil ik de grootst mogelijke waardering uitspreken en iedereen van harte bedanken die in vele vorm en mate dan ook hieraan hebben meegewerkt en zich als vrijwilliger belangeloos hebben ingezet.

Ondertussen denken we al na en voeren we al besprekingen over de bevrijdingsfeesten van volgend jaar die nog grootser van opzet zullen zijn. Het is nu al duidelijk dat we daarbij de inzet van nog meer mensen nodig hebben om dit tot een goed einde te brengen. We mogen er hopelijk op rekenen dat jullie weer mee willen doen. Maar we hebben meer mensen nodig voor het bestuur, de coördinatie de organisatie en de uitvoering. Wie in je omgeving kun je opporren en enthousiast maken? Geef het ons door en we maken gezamenlijk plannen en gaan aan de slag.

Evenals vorig jaar willen we later nog een bijeenkomst organiseren voor iedereen die aan het evenement 2019 heeft mee gewerkt. De plannen en voorbereidingen voor 2020 zullen zeker aan de orde komen. Je krijgt nog te horen wanneer en waar die bijeenkomst plaats zal hebben.

Nogmaals dank en een vriendelijke groet,

Ton Jansen,
Voorzitter Stichting Een Beeld van Oranje Linten

Back To Top